Posts in Category: Tips

Renovering av husfasaden

Att göra en renovering av husfasaden är inget som man gör ofta. Det är ungefär som med byte av tak. Vart femtonde år så kanske det är dags att göra något åt husets fasad. Många gånger beror det på vad det är för typ av fasad. En målad träfasad behöver målas om då solens strålar, väder och vind gör att färgen ansätts och blir allt sämre för varje år som går.

Planering av fasadrenovering

Som med mycket annat så är det en fördel att planera sin fasadrenovering. Sommartid är den bästa perioden att genomföra detta. Samtidigt så får det inte vara allt för soligt och varmt för att genomföra detta. Det kan vara svårt att styra över vädret men det går i alla fall att kolla upp en längre väderprognos så man får lite koll på hur vädret kommer att se ut den närmaste perioden. Se även till att hyra en byggställning som underlättar renoveringen av er fasad.

Efter avslutad renovering av fasad

När man är klar så får man återställa det som ska monteras tillbaka. Det kan finnas en anledning att köpa nya snygga fasadsiffror som passar in bättre på den nyrenoverade fasaden. Hos fasaddekor.se så hittar ni moderna och unika fasadsiffror som kan passa på ert hus. Se också till att rengöra hängrännor och eventuellt byta ut något när ni kanske har en byggställning upp. Det underlättar att använda ställningen istället för en stege i ett senare skede.

En väl fungerande dränering

Som husägare så är det många saker som man bör ha koll på för att inte råka ut för några otrevliga överraskningar. En väl fungerande dränering är något som är oerhört viktigt för det hus man bor i. Som oftast så gör det en bra dränering då huset byggs. Allt efter åren går så är detta något som regelbundet bör kollas upp så allt fungerar som det ska.

Kontrollera dräneringen

Genom att regelbundet kollar upp så att dräneringen fungerar som den ska så minimerar man riskerna med en dålig dränering. Det kan var att dräneringsrören har en skada på sig som gör att de inte fungerar som de ska och leda vatten ifrån huset. Genom besiktning av dessa rör så kan man undersöka hur det ser ut med en kamera. Först så spolas rören ren med högtryck utan att skada rören och sedan så inspekteras dräneringsrören för att se vad man kan åtgärda.

Fukt i källaren

Om det inte dräneras bort från huset så kan det finnas risk att få fukt i källaren. Eller översvämning om det vill sig illa. Att få en fuktskada på huset är något som man gärna undviker. Ibland så kan olyckan ställa till de och allt vad det bär med sig. Det gäller att hitta källan till varför det kommer in fukt. Det gäller att åtgärda det som orsakar fukten och ställa upp en luftavfuktare som torkar ur det rum som blivit skadat. Det är viktigt att mäta och kolla upp så det inte kommer in fukt igen där skadan skett.

Utmaningen som husägare

Det är en utmaning som husägare att kunna renovera och fixa till sitt hus på allra bästa sätt. Alla har inte kunskaperna utan blir tvungna att anlita hjälp utifrån kunniga hantverkare. Oavsett så gäller det att vara beredd på att saker och ting måste göras på huset. Allt varar inte för evigt utan saker och tings slits och måste bytas ut efter flera år av användning.

Framförallt så gäller det att se till så man har budget för att kunna renovera. Sätt av varje månad till ett huskonto så om något oförutsett händer så kan det finnas pengar för detta. Är det stora renoveringar som ska göras direkt då man köpt huset så kanske man kan höja lånet för att betala delar av renoveringen med dessa pengar. Det gäller att planera väl när man ska renovera. Både innan man sätter igång och under själva renoveringen. Det är mycket att tänka på. Allt från vilka eluttag man ska välja till lister, krokar och andra inredningsdetaljer.

Kolla upp på nätet vad som kan passa just för er och ert hus. Kanske ni funderar på om det ska installeras något säkerhetssystem och larm i ert nyrenoverade hus. Vilka lås är bäst för just ert hus? Som ni förstå så är det mycket som ska tänkas på om man ska renovera ett helt hus. Även om det ”bara” är fråga om en badrumsrenovering så gäller det att planera väl. Saker och ting ska göras i en viss ordning och det gäller att man följer de regler det finns för våtrum. Det ska även här bestämmas vilken badrumsinredning som ska väljas.

Fuktproblem i våtutrymmen

Det har estimerats att omkring var tredje våtrum i Sverige är drabbat av fukt- eller vattenskador i en eller annan utsträckning. Ju längre innan dessa problem åtgärdas desto dyrare blir det oftast.

En av de första tecknen på att man har ett problem med fukt i ett våtrum är en unken lukt som hänger i luften. Detta kan betyda att fukt ligger kvar mellan plattor och tätskiktet i rummet. Börjar man se tydliga fuktfläckar på golvet, taket eller väggarna i angränsande rum eller till och med på fasade är detta oftast ett tydligt tecken på en skada som måste åtgärdas omgående.

Har man ett våtrum i källaren kan detta ha sina egna problem. Fukt i källare är vanligare rent allmänt och mycket av detta kan bero på en bristande dränering kring huset. Att göra om dräneringen är också en dyr och tidskrävande åtgärd, men det finns alternativ till detta.

Det man egentligen vill göra med fuktproblem är att förebygga dem. För att verkligen göra detta krävs det att man alltid följer branschregler när man renoverar våtrum. Ska man montera upp något bör man också följa anvisningarna till punkt och pricka. Vid renovering får ska man inte glömma att byta ut gamla mattor och se till att golvbrunnen är godkänd.

Efter renovering ska man också var väldigt noga med underhållet. Se till att rensa golvbrunnen med jämna mellanrum och inspektera emellanåt skarvarna i rummet. Var noga med att titta efter sprickor i plattor och fog.

Ventilationen är också en viktig del av ett säkert våtrum då denna hjälper till att dra ut fukten så den inte hänger kvar för länge. Misstänker man att självdraget inte är tillräckligt kan man installera en fuktstyrd badrumsfläkt som hela tiden håller koll på fuktnivån och körs igång vid behov.

Undersökningsplikten vid köp

Undersökningsplikt är en term ni kommer att möta flera gånger när ni bestämt er att köpa ett hem. Här kommer en förklaring till vad termer innebär och varför den är så viktig.

Undersökningsplikten är en term för att förklara köparens ansvar att undersöka objektet de planerar på att köpa till en sådan grad som är möjligt. Köparens plikt och skyldighet gäller också saker som köparen borde kunna anta men kanske inte kan se eller upptäcka så lätt. Exempelvis om du köper ett äldre hur borde du kunna förutse eller ana att det kommer finnas problem med bostaden, så även om en vattenskada i taket kanske inte kunde undersökas vid tillfället, kan försäkringsbolaget mena att detta är ett problem som kommer med gamla hus.

Vare sig om du köper ett hus eller en bostadsrätt är undersökningsplikten i princip densamma. Om köparen kan ta reda på en viss information, även om det verkar besvärligt, är det köparens skyldighet att ta reda på det. Lagen om undersökningsplikt och tolkningen av lagen kan ibland vara grumlig och svår, men det finns en del saker som många köpare antar eller har fått om bakfoten angående deras plikt.

En vanlig miss är att du litar för mycket på mäklaren. En mäklare kan ha fel eller ljuga, att du har frågat mäklaren om något räknas inte som att du har uppfyllt undersökningsplikten. Viktiga frågor om bostaden ska mäklaren vidarebefordra till säljaren som sedan ska svara på detta. Om mäklaren har sagt något som inte stämmer behöver de inte stå till svars eller bestraffas.

Nästa sak, som är till köparens fördel men ofta missas, är att du har rätt att reklamera fel. Dock kommer köpare på detta alltför sent, i en lägenhet har du bara två år på dig att reklamera fel medan i hus finns det reglar som sträcker sig upp till tio år.

Fallgropar med gamla badrum

Majoriteten av husen som säljs idag är av äldre karaktär. Vi ser många villor från 60- till 80-talet med badrum från samma tipsperiod. Många drar sig från att renovera badrummen eftersom kostnaden ligger vanligtvis mellan 150-250 000 kronor. Så, om du har bestämt dig för att köpa ett äldre hur och ska avvakta med badrumsrenoveringen kan vi åtminstone berätta om de vanligaste problemen och fallgroparna du kan stöta på.

Gamla rör

Se till att ha bra kontakt med en erfarenhet specialist inom VVS. Med gamla rör kan vad som helst hända. Innan du flyttar in och börja använda vatten och avlopp kan du be en firma komma ut och filma i rören för att se att de inte har gått sönder och är i gott skick. Gamla gjutjärnsrör har lång livslängd men till slut börjar de att rosta eller attackeras av rötter. Gamla golvbrunnar är också klassad som en riskkonstruktion och endast golvbrunna insatta på 1990-talet och framåt är godkända. Om huset har stått tomt i många år kan vi tipsa om att spola avloppssystemet innan du flyttar in. Stillastående avlopp kan lukta och ha intorkade massor i rören som leder snabbt till stopp när de börjar användas dagligen igen.

Tätskikt

I äldre hur är det svårt att veta hur tätskiktet är uppbyggt och om det fortfarande fungerar. Riskerna är mindre i stenhus där kraven på tätskikt är lite lägre men du kan fortfarande inte veta hur tätskiktet mår utan att öppna upp och då har du samtidigt förstört tätskiktet. En duktig besiktningsman kan göra en okulär besiktning och se om det finns några risker i badrummet. Tills dess att du bestämmer dig för att renovera rekommenderar vi att du använder ett badkar eller ännu hellre, en duschkabin som minskar mängden vatten som spills på väggar och golv. Bor du i ännu äldre hus kanske det inte finns något tätskikt alls och då är en duschkabin det enda som räddar rummet från fuktskador.

Badrumsrenovering

Innan man sätter igång med en badrumsrenovering eller en köksrenovering för den delen så kan det vara klokt att kontrollera att allt är ok med avlopp och vatten som är indragen i bostaden. När allt är kaklat och klart så kan det bli kostsamt om något måste åtgärdas i efterhand.

Renovering av badrum

Som med det mesta som har med renovering att göra så gäller det att planera väl så att man inte missar något och att allt blir som det ska. Extra viktigt är det med badrum och kök som kanske kostar lite mer än annan renovering. Innan ni sätter igång med er badrumsrenovering så kan det vara klokt att kontakta Allmänna Rörjouren för konsultation och att de kommer och filmar avloppet för att säkerställa att allt är ok och att om något behöver åtgärdas så kan man göra det nu innan man påbörjar renoveringen.

Renovering av kök

Samma sak gäller här att kontrollera att allt är som det ska med vatten och avlopp. Det kan också vara så att ni vill flytta på diskbänk och behöver dra om vatten och avlopp och där kan även Allmänna Rörjouren hjälpa till med erfaren rörmokare och VVS-specialist. Vissa saker kan vara svåra att åtgärda själv och då är det tur att det finns erfarna hantverkare att vända sig till. När allt med vatten och avlopp är åtgärdat så är det bara att påbörja renoveringen av köket och få det till det drömkök som ni önskar.

Köksrenovering

Håller vitvarorna på att ha gjort sitt så kanske det är dags för en köksrenovering i ert hem. Produkter som kyl, frys och spisar har ju en viss livslängd och när dessa håller på att gå sönder en efter en så kan det vara värt att ta och göra om hela köket.

Planering är A&O när det gäller renovering och detta gäller även köket. Framförallt blir kostnaden en viktig del i det hela då det kostar en hel del att renovera ett helt kök. Börja med att budgetera hur mycket som köket ska få kosta i slutändan. Ta en titt olika leverantörer för kök, kolla upp vilka material som kan vara aktuella för just ert kök. Stonefactory är ett bra ställe att kolla upp kakel och klinkers på.

Köket är för många den viktigaste platsen i ett hem, husets hjärta brukar det pratas om. Det är viktigt att man får till det exakt som man önskar. Finns det inte så mycket utrymme i ekonomin så kan man budgetrenovera sitt kök och ändå få till det hemtrevligt. Expressens avdelning Leva&Bo skrev en informativ artikel angående detta och som man kan få bra inspiration ifrån.

Det är absolut viktigt att man själv känner sig nöjd med slutresultatet från renoveringen. Antingen så väljer man att göra det hela själv med enkla medel eller så anlitar man hantverkare som har erfarenhet och gör jobbet relativt snabbt.

Så monterar du en diskmaskin

Om din diskmaskin skall ersättas eller om du för första gången har köpt en till ditt hem så finns det en del saker att tänka på. Som tur var så går det bra att genomföra installationen själv om utrymmet är förberett för det.

Vatten

När det gäller vattnet så finns det två olika kopplingar man behöver göra. Först och främst så behöver man koppla in avloppet. Detta är en slang som kopplas in både bak på diskmaskinen och sedan vid vattenlåset under diskhon. Sedan kopplas även vattnet in. Även detta bör det finnas koppling för under diskhon.

El

De flesta moderna diskmaskinerna har en normal stickkontakt som enkelt kopplas in. Om det inte finns något uttag monterat där diskmaskinen skall installeras så bör man ta in en elektriker för att installera detta. Detta får nämligen inte utföras av andra än utbildade elinstallatörer.

För mer konkret information om hur installationen går till kan du titta på videon nedan.