Fuktproblem i våtutrymmen

Det har estimerats att omkring var tredje våtrum i Sverige är drabbat av fukt- eller vattenskador i en eller annan utsträckning. Ju längre innan dessa problem åtgärdas desto dyrare blir det oftast.

En av de första tecknen på att man har ett problem med fukt i ett våtrum är en unken lukt som hänger i luften. Detta kan betyda att fukt ligger kvar mellan plattor och tätskiktet i rummet. Börjar man se tydliga fuktfläckar på golvet, taket eller väggarna i angränsande rum eller till och med på fasade är detta oftast ett tydligt tecken på en skada som måste åtgärdas omgående.

Har man ett våtrum i källaren kan detta ha sina egna problem. Fukt i källare är vanligare rent allmänt och mycket av detta kan bero på en bristande dränering kring huset. Att göra om dräneringen är också en dyr och tidskrävande åtgärd, men det finns alternativ till detta.

Det man egentligen vill göra med fuktproblem är att förebygga dem. För att verkligen göra detta krävs det att man alltid följer branschregler när man renoverar våtrum. Ska man montera upp något bör man också följa anvisningarna till punkt och pricka. Vid renovering får ska man inte glömma att byta ut gamla mattor och se till att golvbrunnen är godkänd.

Efter renovering ska man också var väldigt noga med underhållet. Se till att rensa golvbrunnen med jämna mellanrum och inspektera emellanåt skarvarna i rummet. Var noga med att titta efter sprickor i plattor och fog.

Ventilationen är också en viktig del av ett säkert våtrum då denna hjälper till att dra ut fukten så den inte hänger kvar för länge. Misstänker man att självdraget inte är tillräckligt kan man installera en fuktstyrd badrumsfläkt som hela tiden håller koll på fuktnivån och körs igång vid behov.